Brenta

Dufourspitze, Dom

Mont Blanc, Monte Rosa

Gruzia

USA - národné parky

 

Zľavy

Zľava z uvedenej ceny platí pre držiteľov preukazu Alpeneverein Edelweis Ortsgruppe poistených cez hory.sk na všetky zájazdy. Zľava pre členov OEAV je uvedená pri každom zájazde. Môže sa  uplatniť v tom roku, kedy je preukaz platný. Na zľavu je potrebné upozorniť pri prihlasovaní sa na zájazd uvedením registračného čísla AV preukazu v bode IV.ďaľšie dohodnuté podmienky, v Zmluve o obstaraní zájazdu, zaslaním fotokópie preukazu a potvrdenia o zaplatení členského mailom alebo poštou na adresu CK mirotravel.